– kompetent bemanning

Vi bemanner de fleste stillinger i byggebransjen og har lang erfaring i faget. Våre arbeidere har god kompetanse og leverer trygt arbeid på et faglig høyt nivå.
Vi har ledige
Elektrikere
Vi kan levere personell på kort varsel, og kan også rekruttere ytterligere bemanning hvis det skulle bli behov.
Vi har ledige
Snekkere
Vi kan levere personell på kort varsel, og kan også rekruttere ytterligere bemanning hvis det skulle bli behov.

mploy elektro arbeidstegning mulitmeter

Om oss

Vi bemanner de fleste stillinger i byggebransjen og har lang erfaring. Våre arbeidere har god kompetanse og leverer trygt arbeid på et faglig høyt nivå.